Ordförande

Per Wikberg
 

Tfn 076-174 93 73
 

Kassör

Anders Liljeberg
 

Tfn 070-541 08 71
 

Ledamot

Håkan Lindquist
 

Tfn 070-326 80 18
 

Ledamot

Mats Erlingsson
 

Tfn 070-844 77 50
 

Vice Ordförande

Kenth Nilsson
 

Tfn 070-609 95 60
 

Sekreterare / Webbansvarig

Eric Rung

Tfn 076-002 10 48
 

Ledamot

Jan Henriksson
 

Tfn 070-628 70 86