Stipendium

FSFB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som vill förkovra sig genom projekt eller dylikt som befrämjar FSFB och dess målgrupp.

Exempel på områden som kan ligga till grund för ansökan kan vara en studieresa för att hämta erfarenheter från andra länder avseende frivillighet, forskning, utveckling av frivilliga uppdrag eller marknadsföringskampanjer till att engagera nya frivilliga i brandkåren/räddningsvärnet.

Stipendiet är årligen maximalt 10 000 kr och är skattefritt. Sista ansökan är 31:a januari 2023 och stipendiet tilldelas offentligt på vårens årsmöte, eller på annat sätt.

Förutsättningar för att söka

  • Du skall själv som person ansöka om stipendiet. Ansökan behöver inkomma senast den sista december till styrelsen i FSFB. Mer info om ansökan finns nedan.
  • Din frivilliga brandkår/räddningsvärn måste vara medlem i FSFB. Ansökan om medlemskap kan göras i samband med ansökan till stipendiet.
  • Jury för stipendiet är styrelsen i FSFB.
  • Den som tilldelas stipendiet skall senast året efter vid årsmötet redovisa projektarbetet
  • Student som genomför eller har genomfört ett examensarbete kopplat till frivillig verksamhet inom räddningstjänstens ansvarsområde
Ansökan skickas till kontakt@frivilligbrand.nu och skall innehålla följande:
  • Ditt namn, kontaktuppgifter samt den frivilliga brandkår/räddningsvärn du tillhör (medlem i FSFB).
  • Till vad du avser nyttja stipendiet och när detta skall ske.
  • Motivering till varför du bör tilldelas stipendiet.

Vi ser fram emot din ansökan senast 31:a januari
 
  • (max 50 MB)