Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer Bildades 1996 och är ett opolitiskt, ej fackligt, intresseorgan för frivilliga kårer och kommunala räddningsvärn i Sverige.

Räddningsvärn och frivilliga kårer utgör ett komplement till den kommunala räddningstjänstens hel och deltidskårer och nyttjas olika, beroende var i landet man befinner sig.

Flrbundet arbetar aktivt för ett säkrare och tryggare samhälle med inriktning på brandskydd, men även för att den enskilde skall öka sin egen trygg och säkerhet , i hemmet och i samhället i övrigt. Vi stöder de enskilda kårerna för en aktiv informationsverksamhet med bland annat ökad säkerhet samt att information om hjärt och lungräddning kan ske vid möten med föreningar och organisationer.

Förbundets uppgift stödja de frivilliga kårerna i att förebygga olyckor och därmed att
bidra till att minimera de hot och risker som människor ställs inför i vardagen.
Vidare att fördjupa riskmedvetandet hos enskilda och att främja allmänhetens intresse och genom den frivilliga verksamheten skydda människor, egendom och miljö.

Standardnivån måste vara hög i en frivillig kår och skall motsvara den kommunala räddningstjänstens krav för att kunna utnyttjas operativt och i förebyggande verksamhet. För den enskilde är det ingen skillnad hur den enskilde brandmannen avlönas om man är heltidsanställd, RiB eller räddningsvärnspersonal. Bara man får
hjälp, professionell hjälp, även av räddningsvärnet.

Som medlem i förbundet får ni:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till MSB:s utbildning för frivilliga brandmän, via MSBs fortbildningsportal.
  • Möjlighet att få ersättning för utbildning och information till allmänheten.
  • Tidningen Brandsäkert.
  • Nyheter gällande frivilligverksamheten.
  • Tillgång till förbundets nätverk.

Förbundet har ett nära samarbete med MSB och Brandskyddsföreningen Sverige.
Förbundet representeras även via CTIF:s arbetsgrupp för frivilliga brandmän, för att i ett europeiskt kunskapssamarbete lära och informera varandra.

Frivilliga kårer utgör en trygghet på landsbygd och i glesbygd i en alltmer komplicerad omvärld då lokala olyckor, stormar och höga flöden blir en allt oftare förekommande företeelse.

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer stöder kårerna för att vara en trygghet till lokalbefolkningen!