CIP - Civil InsatsPerson

Tillsammans med Brandskyddföreningen har vi hjälpt till att starta projektet CIP - Civil InsatsPerson.

En Civil InsatsPerson som ofta finns i områden där räddningstjänst eller ambulans har lång framköringstid, kan med enkla medel göra en första insats. Beroende av olyckans art och storlek kan insatsen från CIP ha en avgörande betydelse av hädelsens utgång
.

Lär mer om CIP på Brandskyddsföreningens hemsida