Välkommen till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

Här hittar du information till dig som är medlem i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer eller är intresserad av att bli medlem. Som medlem i Förbundet är du en del av många frivilliga kårer i Sverige som kämpar med att ge samhället en tryggare vardag.

Som medlem får ni bland annat en kollektiv försäkring som tryggar er under övrig föreningsaktivitet. Det vill säga när ni inte är inryckt av räddningstjänsten som ni är anslutna till. Ni får även förmånen att ta del av MSB:s uppdragsersättning där ni som räddningsvärn eller frivilligkår får möjligheten att vara räddningstjänstens förlängda arm när det gäller förebyggande arbete på landsbygd och glesbygd. Uppdragen ansöker ni om varje år och redovisar till oss och får betalt för de timmar och material som ni utfört. Mer information finns under fliken MSB:s uppdragsersättning.

Att vara medlem ger er även möjligheten att ge er personal en interaktiv självskyddsutbildning från MSB som stärker kunskapen hos frivilliga brandmän. Förbundet administrerar inloggning i MSB:s fortbildningstjänst. Praktisk övning sker hos respektive räddningstjänst som ni är ansluten till. Utbildningen är kostnadsfri och nyanställd personal från och med 2021 får redovisa utbildningstiden i MSB:s uppdragsersättning och på så sätt få ekonomisk ersättning för genomförd utbildning.

Förbundet skickar även infoblad till medlemmar med nyheter och information om vad som händer under året.

I medlemsavgifter ingår även tidingen Brandsäkert som Brandskyddsföreningen ger ut fem gånger per år.

Medlemmar erbjuds även att sälja material och fordon internt mellan medlemmar genom att e-posta förbundet ett dokument med info om materialet eller fordonet, pris och kontaktuppgifter. Förbundet hjälper i sin tur att distribuera annonsen till alla medlemmar. Skicka er annons till kontakt@frivilligbrand.nu
 
På skatteverkets hemsida hittar ni hur man startar en ideell förening och hur ni ansöker om organisationsnummer för er förening
.
Starta en ideell förening
Ansökan om organisationsnummer för ideell förening


Välkommen som medlem i Sveriges starkaste Förbund för frivilliga kårer!

Bli medlem

Vill du bli medlem i Sveriges starkaste Förbund för frivilliga kårer? Skicka in era uppgifter via formuläret nedan så kontaktar vi er.

  • Vilken räddningsorganisation tillhör och jobbar kåren med?