Brand 2022

Brandkonferensen kunde äntligen genomföras på traditionellt sett efter pandemin, och årets värdkommun var Gävle. Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer var där för att representera de frivilliga kårer och räddningsvärn som verkar i Sverige.
Deltagarlistan var mindre än normalt i år vilket speglar pandemins påverkan på samhället, men intresset var stort hos besökarna på förbundet och dess medlemmar.

Päivi Havlund, förbundsdirektör Gästrike Räddningstjänst Päivi Havlund, förbundsdirektör Gästrike Räddningstjänst

Brand 2022 öppnades av Päivi Havlund som är förbundsdirektör i Gästrike Räddningstjänst.

Päivi berättade om Gävles brandhistoria och hälsade alla deltagarna hjärtligt välkomna.

Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst bildades 1994 och ansvarar för räddningstjänst i fem kommuner. Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Inom förbundet finns det elva brandstationer fördelat på tre heltidsstationer, sju deltidsstationer och ett räddningsvärn.

Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s Generaldirektör

Först att inleda konferensen var MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Hon belyste frågor som att vi måste säkerställa att vi har en grund att stå på. Många räddningstjänster i Sverige måste öva på att hantera mer komplexa insatser och att många inte kan hantera en insats under höjd beredskap. Säkerheten måste höjas.

I fem block genomfördes Brand 2022 under två dagar. Stort fokus låg på Rysslands krig i Ukraina och vad det får för konsekvenser för Sverige. Vad innebär det för räddningstjänsten och dess roll under höjd beredskap.

En annan del var förändringarna inom LSO, hur räddningstjänsternas förmåga att hantera och leda när vädret blir farligt. Deltagarna fick höra erfarenheter från både Sverige och internationellt där väder har blivit fara för både liv och egendom.

Elisabeth Samuelsson, NJR. Hela samhällets räddningstjänst - så skapar vi den Elisabeth Samuelsson, NJR. Hela samhällets räddningstjänst - så skapar vi den

Utmaningar med jämställdhet och mångfald diskuterades under konferensen. Hur ska man arbeta med rekrytering och inkludering?

Många diskussioner om hur man ska få kvinnor att söka till räddningstjänsten och inte stötas ut av kollegor.

Det går inte att börja fånga intresset för räddningstjänsten vid 19 års åldern utan man måste börja så tidigt som i 5 års åldern.

Ett arbete som behöver jobbas hårt med inom räddningstjänsterna i Sverige.

I det sista blocket diskuterades vårt mest omfattande brandproblem, bostadsbränder. De drabbar alla dimensioner av hållbart samhälle. Marcus Runefors från Lunds universitet presenterar sin forskning om kostnader för bostadsbränder. Vilka drabbas hårdast? Patrik Kjellberg från Uppsala brandförsvar pratade om vägledning för ett hållbart brandskydd. Blocket avslutades med en gemensam diskussion mellan publiken och Patrik Kjellberg.

Marcus Runefors, Lunds universitet.   Kostnader för bostadsbränder
Marcus Runefors, Lunds universitet. Kostnader för bostadsbränder

Årsmöte i Skövde

Dagen hade kommit som alla väntade på Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårers årsmöte. De två tidigare årsmötena hade delvis och helt uträttats digitalt i skuggan av pandemin. Men det här året kunde vi äntligen hålla ett helt öppet årsmöte där medlemmarna var välkomna fysiskt. Dock erbjöds medlemmarna att delta digitalt med tanke på vårt avlånga land.

Den här gången hölls årsmötet på brandstationen i Skövde hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Efter en trevlig organisationspresentation av Hans Ingbert Stf räddningschef öppnade vår ordförande Per Wikberg årsmötet.

Under årsmötet valdes Per Wikberg, Eric Rung och Mats Erlingsson in till styrelsen på två år. Håkan Lindquist Mats Johansson och Kjell-Åke Axelsson valdes till styrelsen på ett år. Som suppleanter valdes Bengt Nilsson på två år och Jörgen Anderberg på ett år. Valberedningen valdes till Jan Henriksson, Mats Erlingsson och Kjell-Åke Axelsson.

Efter årsmötet bjöds vi på en visning av brandstationen i Skövde. Vår guide under visningen var Mats Johansson som valdes in som ledamot i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. Till vardags är Mats chef på avdelningen för RiB och Värn inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg består av sju medlemskommuner, Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång. Inom organisationen finns sex räddningsvärn varav två är sommarräddningsvärn på öar utanför Mariestad och Gullspång. Det finns fyra industriblandkårer som också utgör räddningsvärn. Sex deltidsstationer och två heltidsstationer med tillhörande deltidsstyrkor.

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer tackar för trevlig vistelse i Skövde och önskar nya ledamöter och suppleanter hjärtligt välkomna!


Efter årsmötet kunde Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer efter lång väntan med anledning av pandemin tacka av vår tidigare ordförande Göran Nilsson.
På bilden ser ni vår ordförande Per Wikberg som tackar av Göran Nilsson som slutade som ordförande 2020 efter flera års idogt arbete i förbundet.

Per Wikberg (tv) tackar av Göran Nilsson (th)
Per Wikberg (tv) tackar av Göran Nilsson (th)

Många frågor från allmänheten?

MSB får just nu in många frågor från allmänheten om hur man kan förbereda sig för en allvarlig händelse, var närmaste skyddsrum ligger och hur man kan engagera sig för att hjälpa till m.m.

På MSBs webbplats msb.se finns löpande information om omvärldsläget. För tips om vad privatpersoner kan göra för att öka sin beredskap och säkerhet; https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/vad-kan-jag-som-privatperson-gora/

På sidan https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/ finns många råd och info om hemberedskap, informationssäkerhet och brandsäkerhet riktat till privatpersoner. Där finns också information med frågor och svar om skyddsrum som många efterfrågar nu. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

MSB lyfter även fram utbildningar riktade till allmänheten med kunskap inom hemberedskap, informationssäkerhet, första hjälpen/HLR och brandförebyggande m.m. En uppdatering med 2022 års beslut kommer att publiceras inom kort på msb.se.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finns i digital version på MSB:s webbplats och den finns på lätt svenska, översatt till flera språk samt teckentolkad.

Krisinformation.se har också en samlingssida med information om situationen. Där förmedlas  samhällets samlade krisinformation med bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

En särskild händelsesida finns för de som är oroliga för omvärldsläget och en sida för barn, framtagen i samarbete med Försvarsmakten och BRIS.

Håll dig uppdaterad

Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället.

Följ utvecklingen och få information om nya råd och rekommendationer på krisinformation.se

Var rädda om varandra! Håll ut!

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer firar 25 år

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer bildades 1996 och är ett opolitiskt, ej fackligt, intresseorgan för frivilliga kårer och kommunala räddningsvärn i Sverige.
Inledningsvis var samverkan med Sveriges Ungdomsbrandkårer intensiv med gemensamma träffar där man utbytte kunskaper.

Räddningsverket bidrog med brandmateriel som fanns i förråd som skulle tömmas. En utbildning för frivilliga brandmän togs fram i en arbetsgrupp och finns idag i MSB utbildningsportal.

Samarbetet med MSB fortlöper och idag kan förbundets medlemskårer ta del av 2:6 bidrag för sin informationsverksamhet, HLR utbildning och brandkunskap.
Brandskyddsföreningen Sverige har genom åren bidragit med tidningen Brandsäkert till alla medlemmar samt ett verksamhetsbidrag årligen.

Förbundet har deltagit i CTIF:s verksamhetsgrupp för frivilliga brandmän och är medlem i RRB (Räddningstjänstens riksförbund för beredskapsfrågor). För att sprida information och skapa kontakter deltar förbundet vid Skadeplats och Brandkonferensen som är årligen återkommande.

Det finns fortfarande frivilliga brandkårer och räddningsvärn som inte är medlemmar i förbundet, ett fortsatt arbete med kartläggning och information om vilka fördelar som ett medlemskap innebär pågår. Vi ser forsatt behov av förbundet och satsar på kommande 25 år så att det blir ett 50-årsjubileum.

Första fysiska styrelsemöte sedan pandemins utbrott

Styrelsen tillsammans med Bengt Nilsson från Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn framför station Ljungbys brandbil
Styrelsen tillsammans med Bengt Nilsson från Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn framför station Ljungbys brandbil
Personal på station Ljungby visar sin utrustning för skogsbrand Personal på station Ljungby visar sin utrustning för skogsbrand
Den 25 september öppnade stationen i Ljungby upp portarna för Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. Ett besök som skjutits upp en längre tid på grund av pandemin.

Förbundet har under pandemin haft styrelsemöte genom videolänk men kunde nu äntligen träffas.
Friska brandmän är något som värderas högt och ett slutet tvättsystem på stationen finns i Ljungby Friska brandmän är något som värderas högt och ett slutet tvättsystem på stationen finns i Ljungby

Efter en rundvandring på stationen i Ljungby startade styrelsemötet där punkter som MSB:s uppdragsersättning, och förbundets stipendie som vi har skapat i samband med att förbundet firar 25 år 2021 behandlades.

De frivilliga brandkårerna stärker brandsäkerheten på landsbygden

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap publicerade i maj en artikel om frivilliga organisationer som stärker kundskapen i brandskydd och hjärt-lungräddning hos personer som bor på landsbygden.

Genom MSBs uppdragsersättning jobbar frivilliga kårer hårt i vårt avlånga land för att förmedla kunskapen.

–"De som bosätter sig på landsbygden har oftast en insikt om att de måste klara sig själva om en brand skulle uppstå. De vet att det kan ta tid för brandkår och ambulans att komma. Därför har de kanske större incitament att ta till sig kunskap om både hur man ska förebygga en brand och hur man ska göra om en brand ändå uppstår, säger Per Wikberg som är ordförande i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer."


Artikeln i sin helhet hittar du här: Uppdrag till ideella organisationer stärker förmågan att förebygga bränder i bostäder och skolor

Mer läsning: Uppdragsersätting till ideella organisationer