Uppdragsersättning till ideella organisationer

Ni som räddningsvärn eller frivilligkår får möjligheten att vara räddningstjänstens förlängda arm när det gäller förebyggande arbete på landsbygd och glesbygd.

FSFB erhåller pengar från MSB som ni kan söka genom att ha genomfört utbildningar i HLR och informera i att förebygga och agera vid bostadsbränder.

Informationen och utbildningen riktas till allmänheten och kan ske genom hembesök, öppet hus på brandstationen och vid möten hos exempelvis pensionärsorganisationer, samfällighetsföreningar i fritidshusområden eller andra lokala föreningar.

Kontakta oss på kontakt@frivilligbrand.nu så hjälper vi er igång med ansökan.

 

För att ni som medlem hos oss ska kunna ta del av och utföra uppdragsersättningen krävs att den ideella föreningen har ett organisationsnummer.

Ett organisationsnummer får ni genom att skicka in en blankett till Skatteverket för ansökan om organisationsnummer för ideell förning.

Tillsammans med blanketten bifogar ni föreningens stadgar samt protokoll då föreningen bildades.

I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas. I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

På skatteverkets hemsida hittar ni hur man startar en ideell förening och hur ni ansöker om organisationsnummer för er förening.

Starta en ideell förening
Ansökan om organisationsnummer för ideell förening

De frivilliga brandkårerna stärker brandsäkerheten på landsbygden

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap publicerade i maj 2021 en artikel om frivilliga organisationer som stärker kundskapen i brandskydd och hjärt-lungräddning hos personer som bor på landsbygden.

Genom MSBs uppdragsersättning jobbar frivilliga kårer hårt i vårt avlånga land för att förmedla kunskapen.

–"De som bosätter sig på landsbygden har oftast en insikt om att de måste klara sig själva om en brand skulle uppstå. De vet att det kan ta tid för brandkår och ambulans att komma. Därför har de kanske större incitament att ta till sig kunskap om både hur man ska förebygga en brand och hur man ska göra om en brand ändå uppstår, säger Per Wikberg som är ordförande i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer."

Mer läsning: Uppdragsersätting till ideella organisationer