Kvalitetssäkring för att verka som frivillig brandman

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer har tillsammans med MSB tagit fram en utbildning som skall ge räddningsvärnen en utbildningsgrund att stå på.

Utbildningen tillhandahålls kostnadsfritt från MSB och omfattar teoriutbildning via e-learning, dvs via internet, praktiska moment genomförs hos respektive tillhörande ordinare räddningstjänst.

Kontakta Förbundet Sveriges Frivilla Brandkårer för mer information.