Du har väl inte missat senaste avsnitter från RiB Podcast

Missa inte RiB Podcasts senaste avsnit om Brand i byggnad.

Vad är egentligen bäst verktyg att använda vid brand i byggnad? Dimspik, skärsläckare, pulver, lågtryck, CAFS eller släckgranater. Marcus och Johan diskuterar kring ämnet tillsammans med en expert på området.

En podcat av räddningstjänsten för räddningstjänsten.

https://ribpodcast.podbean.com/

Pågående podcastprojekt med Tystberga Räddningsvärn

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer samverkar tillsammans med Tystberga Räddningsvärn ett projekt med podcast.

Podcasten är kopplad till MSB:s uppdragsersättning där Tystberga Räddningsvärn på ett modernt och tidsenligt sätt ska nå ut med förebyggande arbete inom ramarna för uppdragsersättningen.

De planerar att släppa minst 12 avsnitt per år med blandade ämnen som ska hjälpa lyssnarna att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Podcasten hade premiär i januari, och avsnitt tre har nydligen släppts. I avsnitt tre kan hör du hur Tystberga Räddningsvärn fungerar. Tystberga Räddningsvärn finns i östra Södermanlands län, 2 mil norr om Nyköping. De är en av fyra räddningsvärn inom Sörmlandskustens Räddningstjänst.

Du hittar deras podcast här:
Spotify
Podspace
Youtube
www.tystbergaraddningsvarn.se

Vaccinerade kan sprida smitta

Vaccinationen pågår för fullt. Du som fått vaccin mot covid-19 har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Däremot vet man inte om du fortfarande kan sprida smittan vidare.

Därför behöver även du följa de allmänna råden till dess att vi har mer kunskap.

 
  • Vid symtom - stanna hemma och testa dig
  • Håll avstånd till andra
  • Tvätta händerna ofta

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se

Nya restriktioner för butiker och gym

Från och med söndag den 10 januari 2021 måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.

I gallerior, köpcentrum och varuhus gäller maxantalet för butikerna men inte för verksamheten totalt sett. Verksamhetsutövaren blir skyldig att spärra av eller ta bort inredning som gör att människor kan uppehålla sig i lokalerna.

Maxgränsen på åtta deltagare kommer dessutom att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Detta beslutades med stöd av den nya pandemilagen som träder i kraft den 10 januari 2021.

Verksamheter som inte följer lagen kan dömmas till vite eller stängning. Tillsynen kommer att skötas av länsstyrelsen. Folkhälsomyndigheten kommer ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet.

Läs mer på krisinformation.se

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar folkhälsomyndigheten resenärer i kollektivtrafiken att använda munskydd.

Personer i gymnasieåldern och uppåt som reser med kollekivtrafik där platsbokning inte är möjlig rekommenderas bära munskydd. Rekommendationerna riktar sig främst till resor vardagar mellan klockan 7-9 samt 16-18 då många människor vanligast reser.

Läs mer om hur munskydd och andningsskydd fungerar på krisinformation.se

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Från och med en 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom
Känner du dig inte frisk och har symtom för covid-19 ska du stannna hemma.
Du rekommenderas även testa dig för covid-19.

Begränsa nya nära kontakter
Umgås bara med personer du normalt träffar.
Håll alltid avstånd till andra personer och träffas gärna utmhus.

Undvik platser med trängsel och håll alltid avstånd
Undvik butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
Handla ensam och vistas inte i butiker längre än nödvändigt.
Planera din vistelse så du i största möjliga mån undviker trängda situationer.

Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
Undvik kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
Säkerställ att du kan isolera dig och ta dig hem utan att smtta andra om du skulle få sumtom för covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan
Prata med din arbetsgivare om du kan arbeta så mycket som möjligt hemifrån.
Kom överens om arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håll alltid god handhygien
Tvätta händerna noggrant regelbundet.
Tvätta alltid händerna noggrant för måltid och efter toalettbesök när du vistas i offentliga miljöer.

Va försiktig när du träffar personer som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp
Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
Besök äldreboenden under säkra former.
Följ boendets besöksrutiner.

Mer information om de nationella råden och läget i samhället hittar du på:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se