Skadeplats 2018

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer deltog med monter på den årliga seminaruimet Skadeplats som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Förutom uppvisning av utrustning och tekniska lösningar för räddningstjänterna i Sverige anordnades en rad föreläsningar om händelser som har inträffat och som kan inträffa i framtiden och hur vi undviker dem bäst. Med anledning av sommarens skogsbränder hade programmet uppdaterats och föreläsningar om upplevelser och lärdommar av bränderna var ett hett ämne under Skadeplats 2018.

Kenth Nilsson berättar för Andreas Blomquist som arbetar på Sörmlandskustens Räddningstjänst om utbildningen som FSFB tillsammans med MSB har tagit fram för frivilliga brandmän.

Läs mer om utbildningen här: Distansutbildning för frivilliga brandmän

Göran Nilsson provar att köra ambulans under utryckning i en simulator som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tagit fram.

Simuleringen utspelar sig på E4:an mellan Nyköping och Lästringe i Södermanland. Under körningen utsätts föraren för prov på olika trafiksituationer en utryckningsförare kan ställas inför.

Läs mer här: Statens väg- och transportforskningsinstitut

På övningsfältet visades fordon, utrustning och hjälpmedel för räddningspersonal.

Drönare med värmekamera som hjälpmedel för eftektivare ledning visdes också upp på övningsfältet.

Bränderna i Sverige

Just nu får vi in många frågor från allmänheten som vill hjälpa till vid skogsbränderna som rasar i Sverige. Vi är glada att så många vill hjälpa till.

Vi är dessvärre inget förbund som samordnar frivilliga vid större händelser och kriser, utan hänvisar istället till de Kommunala Räddningstjänster som arbetar med skogsbränderna i respektive kommun.

Brand 2018

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer deltog under konferensen Brand 2018 som hölls i Göteborg.

Vår monter var välbesökt med många som var intesserade av vår verksamhet och där vi informerade om bland annat KUB-Hembesök och CIP - Civil InsatsPerson.

Läs mer om KUB-Hembesök och CIP - Civil InsatsPerson under fliken Medlemmar.