Håll dig uppdaterad

Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället.

Följ utvecklingen och få information om nya råd och rekommendationer på krisinformation.se

Var rädda om varandra! Håll ut!

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer firar 25 år

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer bildades 1996 och är ett opolitiskt, ej fackligt, intresseorgan för frivilliga kårer och kommunala räddningsvärn i Sverige.
Inledningsvis var samverkan med Sveriges Ungdomsbrandkårer intensiv med gemensamma träffar där man utbytte kunskaper.

Räddningsverket bidrog med brandmateriel som fanns i förråd som skulle tömmas. En utbildning för frivilliga brandmän togs fram i en arbetsgrupp och finns idag i MSB utbildningsportal.

Samarbetet med MSB fortlöper och idag kan förbundets medlemskårer ta del av 2:6 bidrag för sin informationsverksamhet, HLR utbildning och brandkunskap.
Brandskyddsföreningen Sverige har genom åren bidragit med tidningen Brandsäkert till alla medlemmar samt ett verksamhetsbidrag årligen.

Förbundet har deltagit i CTIF:s verksamhetsgrupp för frivilliga brandmän och är medlem i RRB (Räddningstjänstens riksförbund för beredskapsfrågor). För att sprida information och skapa kontakter deltar förbundet vid Skadeplats och Brandkonferensen som är årligen återkommande.

Det finns fortfarande frivilliga brandkårer och räddningsvärn som inte är medlemmar i förbundet, ett fortsatt arbete med kartläggning och information om vilka fördelar som ett medlemskap innebär pågår. Vi ser forsatt behov av förbundet och satsar på kommande 25 år så att det blir ett 50-årsjubileum.

Första fysiska styrelsemöte sedan pandemins utbrott

Styrelsen tillsammans med Bengt Nilsson från Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn framför station Ljungbys brandbil
Styrelsen tillsammans med Bengt Nilsson från Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn framför station Ljungbys brandbil
Personal på station Ljungby visar sin utrustning för skogsbrand Personal på station Ljungby visar sin utrustning för skogsbrand
Den 25 september öppnade stationen i Ljungby upp portarna för Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. Ett besök som skjutits upp en längre tid på grund av pandemin.

Förbundet har under pandemin haft styrelsemöte genom videolänk men kunde nu äntligen träffas.
Friska brandmän är något som värderas högt och ett slutet tvättsystem på stationen finns i Ljungby Friska brandmän är något som värderas högt och ett slutet tvättsystem på stationen finns i Ljungby

Efter en rundvandring på stationen i Ljungby startade styrelsemötet där punkter som MSB:s uppdragsersättning, och förbundets stipendie som vi har skapat i samband med att förbundet firar 25 år 2021 behandlades.

De frivilliga brandkårerna stärker brandsäkerheten på landsbygden

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap publicerade i maj en artikel om frivilliga organisationer som stärker kundskapen i brandskydd och hjärt-lungräddning hos personer som bor på landsbygden.

Genom MSBs uppdragsersättning jobbar frivilliga kårer hårt i vårt avlånga land för att förmedla kunskapen.

–"De som bosätter sig på landsbygden har oftast en insikt om att de måste klara sig själva om en brand skulle uppstå. De vet att det kan ta tid för brandkår och ambulans att komma. Därför har de kanske större incitament att ta till sig kunskap om både hur man ska förebygga en brand och hur man ska göra om en brand ändå uppstår, säger Per Wikberg som är ordförande i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer."


Artikeln i sin helhet hittar du här: Uppdrag till ideella organisationer stärker förmågan att förebygga bränder i bostäder och skolor

Mer läsning: Uppdragsersätting till ideella organisationer

Vaccinerade kan sprida smitta

Vaccinationen pågår för fullt. Du som fått vaccin mot covid-19 har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Däremot vet man inte om du fortfarande kan sprida smittan vidare.

Därför behöver även du följa de allmänna råden till dess att vi har mer kunskap.

 
  • Vid symtom - stanna hemma och testa dig
  • Håll avstånd till andra
  • Tvätta händerna ofta

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se