RiB Podcast har har släppt ett nytt avsnitt. Ett mycket intressant avsnitt som tar upp frågor kring utryckningskörning.

Hur ser det ut på er station med utbildning i utryckningskörning?

Lyssna på podden och diskutera kring en så säker utryckningskörning som möjligt.

https://ribpodcast.podbean.com/

Var rädda om er i trafiken!
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög. Planera därför för säkra aktiviteter. Det är viktigt att begränsa antalet nya nära kontakter.

Se till att kunna hålla avstånd till andra och undvik situationer där det är risk för trängsel.

Läs mer om coronaläget i samhället på krisinformaton.se

Nya restriktioner för butiker och gym

Från och med söndag den 10 januari 2021 måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.

I gallerior, köpcentrum och varuhus gäller maxantalet för butikerna men inte för verksamheten totalt sett. Verksamhetsutövaren blir skyldig att spärra av eller ta bort inredning som gör att människor kan uppehålla sig i lokalerna.

Maxgränsen på åtta deltagare kommer dessutom att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Detta beslutades med stöd av den nya pandemilagen som träder i kraft den 10 januari 2021.

Verksamheter som inte följer lagen kan dömmas till vite eller stängning. Tillsynen kommer att skötas av länsstyrelsen. Folkhälsomyndigheten kommer ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet.

Läs mer på krisinformation.se

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar folkhälsomyndigheten resenärer i kollektivtrafiken att använda munskydd.

Personer i gymnasieåldern och uppåt som reser med kollekivtrafik där platsbokning inte är möjlig rekommenderas bära munskydd. Rekommendationerna riktar sig främst till resor vardagar mellan klockan 7-9 samt 16-18 då många människor vanligast reser.

Läs mer om hur munskydd och andningsskydd fungerar på krisinformation.se

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Från och med en 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom
Känner du dig inte frisk och har symtom för covid-19 ska du stannna hemma.
Du rekommenderas även testa dig för covid-19.

Begränsa nya nära kontakter
Umgås bara med personer du normalt träffar.
Håll alltid avstånd till andra personer och träffas gärna utmhus.

Undvik platser med trängsel och håll alltid avstånd
Undvik butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
Handla ensam och vistas inte i butiker längre än nödvändigt.
Planera din vistelse så du i största möjliga mån undviker trängda situationer.

Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
Undvik kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
Säkerställ att du kan isolera dig och ta dig hem utan att smtta andra om du skulle få sumtom för covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan
Prata med din arbetsgivare om du kan arbeta så mycket som möjligt hemifrån.
Kom överens om arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håll alltid god handhygien
Tvätta händerna noggrant regelbundet.
Tvätta alltid händerna noggrant för måltid och efter toalettbesök när du vistas i offentliga miljöer.

Va försiktig när du träffar personer som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp
Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
Besök äldreboenden under säkra former.
Följ boendets besöksrutiner.

Mer information om de nationella råden och läget i samhället hittar du på:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se

Regeringen har beslutat om nya restriktioner från den 24 november 2020 att allmänna sammankomster max får var 8 personer.

Sjukvårdsregionerna i Sverige har även skärpta allmänna råd.

krisinformation.se kan du läsa vilka allmänna råd som gäller i just din region

Förbundet följer folkhälsomyndighetens rekommendationer

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer vill att våra medlemmar följer Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta av Covid-19.

Uppdragsverksamheten från MSB för ideella organisationer kommer inte kunna genomföras så länge som risken för smitta av Covid-19 förefaller. MSB är medveten om detta och har skickat ut ett brev till alla ideella som kämpar med uppdragen.

Den finns att läsa under fliken Medlemmar och MSBs uppdragsersättning.

Håll er uppdaterade på krisinformation.se