Styrelsemöte 2020-02-15

FSFB hade den 15 och 16 februari två dagars styrelsemöte i Gränna, där vi bland annat diskuterade och behandlade punkter som Uppdragsersättningen från MSB, HLR instruktörsutbildningen och kommande årsmöte.

Kallelse till årsmötet kommer inom kort.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna!
  • Förstärkningsvärnet i Rös
  • Moholms Räddningsvärn
  • Timmerdala Räddningsvärn
  • Blikstorps Räddningsvärn
  • Undenäs
Samtliga stationer finns inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Skadeplats 2019

Årets seminarium hölls i Uppsala. Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer deltog under dessa dagar och visade upp vår verksamhet och vad vi gör.

Många var intresserde av vår monter och lyssnade på när Jan Henriksson och Kenth Nilsson berättad om vad vi gör och arbetar för.
Räddningsutrustning och övriga tekniska lösningar visades upp på övningsfältet under Skadeplats 2019.

Brand 2019

Under konferensen Brand 2019 deltog Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. På Brand 2019 diskuterades det bland annat om räddningstjänstens framtid hållbarhet.
Vikten av frivilliga, deltid- och egagerad personal i en välbyggd organisation.

Kenth Nilsson berättar för MSBs generaldirektör Dan Eliasson om Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer och dess arbete för de frivilliga kårerna i Sverige.

Dan Eliasson håller med om vikten av de frivilliga kårerna och att de nyttjas.

Jan Wisén pratar om räddningstjänsten och dess framtid. Hur ska vi få en hållbar organisation vid stora olyckor.

Skadeplats 2018

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer deltog med monter på den årliga seminaruimet Skadeplats som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Förutom uppvisning av utrustning och tekniska lösningar för räddningstjänterna i Sverige anordnades en rad föreläsningar om händelser som har inträffat och som kan inträffa i framtiden och hur vi undviker dem bäst. Med anledning av sommarens skogsbränder hade programmet uppdaterats och föreläsningar om upplevelser och lärdommar av bränderna var ett hett ämne under Skadeplats 2018.

Kenth Nilsson berättar för Andreas Blomquist som arbetar på Sörmlandskustens Räddningstjänst om utbildningen som FSFB tillsammans med MSB har tagit fram för frivilliga brandmän.

Läs mer om utbildningen här: Distansutbildning för frivilliga brandmän

Göran Nilsson provar att köra ambulans under utryckning i en simulator som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tagit fram.

Simuleringen utspelar sig på E4:an mellan Nyköping och Lästringe i Södermanland. Under körningen utsätts föraren för prov på olika trafiksituationer en utryckningsförare kan ställas inför.

Läs mer här: Statens väg- och transportforskningsinstitut

På övningsfältet visades fordon, utrustning och hjälpmedel för räddningspersonal.

Drönare med värmekamera som hjälpmedel för eftektivare ledning visdes också upp på övningsfältet.

Bränderna i Sverige

Just nu får vi in många frågor från allmänheten som vill hjälpa till vid skogsbränderna som rasar i Sverige. Vi är glada att så många vill hjälpa till.

Vi är dessvärre inget förbund som samordnar frivilliga vid större händelser och kriser, utan hänvisar istället till de Kommunala Räddningstjänster som arbetar med skogsbränderna i respektive kommun.

Brand 2018

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer deltog under konferensen Brand 2018 som hölls i Göteborg.

Vår monter var välbesökt med många som var intesserade av vår verksamhet och där vi informerade om bland annat KUB-Hembesök och CIP - Civil InsatsPerson.

Läs mer om KUB-Hembesök och CIP - Civil InsatsPerson under fliken Medlemmar.