Regeringen har beslutat om nya restriktioner från den 24 november 2020 att allmänna sammankomster max får var 8 personer.

Sjukvårdsregionerna i Sverige har även skärpta allmänna råd.

krisinformation.se kan du läsa vilka allmänna råd som gäller i just din region

Den 4 juli hölls Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårers årsmöte i Björkviks bygdegård.

På grund av den rådande pandemin bjöds medlemmarna in via videolänk på Skype.

Sedvanligt i samband med årsmötet besökte vi den lokala brandstationen i Björkvik.

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

Covid-19 sprids fortfarande i Sverige. För att minska antalet fall av covid-19 är det viktigt att fortsätta hålla avstånd och att minska antalet kontakter med andra människor.

Många har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn eller inom vård och omsorg. För att de ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån. Vid långvarigt hemarbete är det extra viktigt att arbetsgivaren beaktar sitt arbetsmiljöansvar.

Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.

På krisinformation.se kan du hitta de senaste bekräftade uppgifterna om covid-19 som myndigheterna publicerar.


www.krisinformation.se

Förbundet följer folkhälsomyndighetens rekommendationer

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer vill att våra medlemmar följer Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta av Covid-19.

Uppdragsverksamheten från MSB för ideella organisationer kommer inte kunna genomföras så länge som risken för smitta av Covid-19 förefaller. MSB är medveten om detta och har skickat ut ett brev till alla ideella som kämpar med uppdragen.

Den finns att läsa under fliken Medlemmar och MSBs uppdragsersättning.

Håll er uppdaterade på krisinformation.se