Medlemsinfo
Medlemsinfo för 2017 finns nu ute.

Gilla oss på Facebook

Kom och gilla oss på Facebook.

Tryck här för att komma till vår facebooksida
 

Olycksfallsförsäkring

FSFB har en olycksfallsförsäkring i Folksam som täcker våra medlemmar.

Läs mer och hitta information under fliken Medlemmar / Medlemsservice.

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer har blivit medlemmar i föreningen Räddningstjänstens Gledbygdsklubb. Vi kommer att ha representation i deras styrelse via en suppleantplats.

Kvalitetssäkring för att verka som frivillig brandman
FSFB har tillsammans med MSB tagit fram en utbildning som skall ge räddningsvärnen en utbildningsgrund att stå på. Utbildningen tillhandahålls kostnadsfritt från MSB och omfattar teoriutbildning via e-learning, dvs via internet, samt praktiska moment som skall genomföras hos respektive tillhörande ordinare räddningstjänst.

Läs mer i reportaget från Tjugofyra7 och på MSB´s hemsida