Ordförande

Göran Nilsson
 

Tfn 070-545 78 98
goran@marktjanst.se

Kassör

Kent Dornelius
 

Tfn 070-625 96 71
dornelius@gmail.com

Ledamot

Eric Rung
 

Tfn 070-208 97 86
eric.rungh@gmail.com
 

Ledamot

Mats Erlingsson
 

Tfn 070-844 77 50
mats.erlingsson@gmail.com

Vice Ordförande

Kenth Nilsson
 

Tfn 070-690 95 60
knilssonsakeri@hotmail.com

Sekreterare

Robert Tormund
 

Tfn 076-227 17 71

robert.tormund@kilaraddningsvarn.se

Ledamot

Jan Henriksson
 

Tfn 070-628 70 86

jan_henriksson@telia.com