Ordförande

Göran Nilsson
 

Tfn 070-545 78 98
goran@marktjanst.se

Kassör

Anders Liljeberg
 

Tfn 070-541 08 71
liljeberg.anders@gmail.com

Ledamot / Webbansvarig

Eric Rung
 

Tfn 070-208 97 86
eric.rungh@gmail.com
 

Ledamot

Mats Erlingsson
 

Tfn 070-844 77 50
mats.erlingsson@gmail.com

Vice Ordförande

Kenth Nilsson
 

Tfn 070-609 95 60
knilssonsakeri@hotmail.com

Sekreterare

Vakant

Ledamot

Jan Henriksson
 

Tfn 070-628 70 86

jan_henriksson@telia.com