Regeringen lättar på restriktioner

Den 29 september släppte regeringen ytterligare restriktioner vilket medför att publikbegränsningen tas bort och kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd att jobba hemifrån tas bort och arbetsplatser börjar nu öppna upp.

Folkhälsomyndigheten understryker fortsatt vikt i att vaccinera sig för att motverka smittspridning och allvarligt sjukdomstillstånd. Har du symptom som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma och testa dig även om du är vaccinerad.

Var fortsatt försiktig och vaccinera dig för din och andras säkerhet.

Första fysiska styrelsemöte sedan pandemins utbrott

Styrelsen tillsammans med Bengt Nilsson från Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn framför station Ljungbys brandbil
Styrelsen tillsammans med Bengt Nilsson från Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn framför station Ljungbys brandbil
Personal på station Ljungby visar sin utrustning för skogsbrand Personal på station Ljungby visar sin utrustning för skogsbrand
Den 25 september öppnade stationen i Ljungby upp portarna för Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. Ett besök som skjutits upp en längre tid på grund av pandemin.

Förbundet har under pandemin haft styrelsemöte genom videolänk men kunde nu äntligen träffas.
Friska brandmän är något som värderas högt och ett slutet tvättsystem på stationen finns i Ljungby Friska brandmän är något som värderas högt och ett slutet tvättsystem på stationen finns i Ljungby

Efter en rundvandring på stationen i Ljungby startade styrelsemötet där punkter som MSB:s uppdragsersättning, och förbundets stipendie som vi har skapat i samband med att förbundet firar 25 år 2021 behandlades.

De frivilliga brandkårerna stärker brandsäkerheten på landsbygden

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap publicerade i maj en artikel om frivilliga organisationer som stärker kundskapen i brandskydd och hjärt-lungräddning hos personer som bor på landsbygden.

Genom MSBs uppdragsersättning jobbar frivilliga kårer hårt i vårt avlånga land för att förmedla kunskapen.

–"De som bosätter sig på landsbygden har oftast en insikt om att de måste klara sig själva om en brand skulle uppstå. De vet att det kan ta tid för brandkår och ambulans att komma. Därför har de kanske större incitament att ta till sig kunskap om både hur man ska förebygga en brand och hur man ska göra om en brand ändå uppstår, säger Per Wikberg som är ordförande i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer."


Artikeln i sin helhet hittar du här: Uppdrag till ideella organisationer stärker förmågan att förebygga bränder i bostäder och skolor

Mer läsning: Uppdragsersätting till ideella organisationer

Vaccinerade kan sprida smitta

Vaccinationen pågår för fullt. Du som fått vaccin mot covid-19 har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Däremot vet man inte om du fortfarande kan sprida smittan vidare.

Därför behöver även du följa de allmänna råden till dess att vi har mer kunskap.

 
  • Vid symtom - stanna hemma och testa dig
  • Håll avstånd till andra
  • Tvätta händerna ofta

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se