Årsmöte

Den 4 juli hölls Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårers årsmöte i Björkviks bygdegård.

På grund av den rådande pandemin bjöds medlemmarna in via videolänk på Skype.

Sedvanligt i samband med årsmötet besökte vi den lokala brandstationen i Björkvik.

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

Covid-19 sprids fortfarande i Sverige. För att minska antalet fall av covid-19 är det viktigt att fortsätta hålla avstånd och att minska antalet kontakter med andra människor.

Många har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn eller inom vård och omsorg. För att de ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån. Vid långvarigt hemarbete är det extra viktigt att arbetsgivaren beaktar sitt arbetsmiljöansvar.

Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.

På krisinformation.se kan du hitta de senaste bekräftade uppgifterna om covid-19 som myndigheterna publicerar.


www.krisinformation.se

Glad midsommar önskar
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

Nu är det fritt att resa inom landet

Nu är det möjligt att resa inom landet om du är frisk, men kom ihåg…

Fortsätt att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd till andra och undvika större folksamlingar, hålla god handhygien.

Du som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp: undvik platser där människor samlas såsom kollektivtrafik och affärer. Begränsa dina nära kontakter med andra människor.
Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Läs mer om covid-19: www.folkhalsomyndigheten.se

 
loading...

FSFB kallar till Årsmöte

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer kallar till årsmöte.
Lördagen den 4 juli, kl 14:00.

Årsmötet är stängt för medlemmarna att besöka i och med covid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer istället att bjuda in våra medlemmar att delta via Skype vid årsmötet.

Svara gärna på detta mail om du/ni vill delta via Skype så kommer vi att skicka en länk till mötet strax innan det börjar.

Skype är gratis att ladda ner och använda. Det du behöver är en dator, surfplatta eller mobil med god uppkoppling. En webbkamera och mikrofon för att kunna prata i samtalet. Mobil och surfplatta har normalt sett redan allt som behövs. Ett headset till telefonen eller surfplattan är att föredra för att få bästa ljud.

Läs mer om Skype här: https://www.skype.com/sv/

 

Årsmötet inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in och flytta årsmötet som skulle ägt rum den 29 mars.

Vi följer myndigheternas rekommendationer att inte hålla eller vistas i sammankomster mer än nödvändigt.

Vi återkommer med ett nytt datum för årsmötet så snart som möjligt.

Årsmöte 2020

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer bjuder till årsmöte den 29 mars kl 13:00 vid Skövde Brandstation.

En inbjudan har gått ut till alla medlemmar. Är ni medlem men inte fått någon inbjudan? Kontakta oss så vi kan uppdatera er kontaktionformation.

Välkomna!

Styrelsemöte 2020-02-15

FSFB hade den 15 och 16 februari två dagars styrelsemöte i Gränna, där vi bland annat diskuterade och behandlade punkter som Uppdragsersättningen från MSB, HLR instruktörsutbildningen och kommande årsmöte.

Kallelse till årsmötet kommer inom kort.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna!
  • Förstärkningsvärnet i Rös
  • Moholms Räddningsvärn
  • Timmerdala Räddningsvärn
  • Blikstorps Räddningsvärn
  • Undenäs
Samtliga stationer finns inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Brand 2019

Under konferensen Brand 2019 deltog Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. På Brand 2019 diskuterades det bland annat om räddningstjänstens framtid hållbarhet.
Vikten av frivilliga, deltid- och egagerad personal i en välbyggd organisation.

Kenth Nilsson berättar för MSBs generaldirektör Dan Eliasson om Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer och dess arbete för de frivilliga kårerna i Sverige.

Dan Eliasson håller med om vikten av de frivilliga kårerna och att de nyttjas.

Jan Wisén pratar om räddningstjänsten och dess framtid. Hur ska vi få en hållbar organisation vid stora olyckor.