Styrelsemöte 2020-02-15

FSFB hade den 15 och 16 februari två dagars styrelsemöte i Gränna, där vi bland annat diskuterade och behandlade punkter som Uppdragsersättningen från MSB, HLR instruktörsutbildningen och kommande årsmöte.

Kallelse till årsmötet kommer inom kort.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna!
  • Förstärkningsvärnet i Rös
  • Moholms Räddningsvärn
  • Timmerdala Räddningsvärn
  • Blikstorps Räddningsvärn
  • Undenäs
Samtliga stationer finns inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Brand 2019

Under konferensen Brand 2019 deltog Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. På Brand 2019 diskuterades det bland annat om räddningstjänstens framtid hållbarhet.
Vikten av frivilliga, deltid- och egagerad personal i en välbyggd organisation.

Kenth Nilsson berättar för MSBs generaldirektör Dan Eliasson om Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer och dess arbete för de frivilliga kårerna i Sverige.

Dan Eliasson håller med om vikten av de frivilliga kårerna och att de nyttjas.

Jan Wisén pratar om räddningstjänsten och dess framtid. Hur ska vi få en hållbar organisation vid stora olyckor.