Möjlighet att erhålla ersättning vid deltagande i ”Peppar, peppar” kampanjen

Förbundets tilldelade medel från MSB räcker även för deltagande i årets ”Peppar, peppar”, en säkerhetskampanj som initierats av MSB för att nå ut till de äldre i samhället. Kampanjen ingår i våra tilldelade medel för självskydd till allmänheten.

För att göra vardagen säkrare för våra äldre sätts dessa frågor i fokus den 1 oktober, FN:s internationella äldredag.

MSB har tagit fram informationsmaterial som man kan beställa utan kostnad för att användas vid era lokala evenemang under hösten. Gå in på www.msb.se för att se materialet och beställa vad ni bedömer behövs. Materialet brukar vara beställaren tillhanda inom en vecka.

Exempel på lokala aktiviteter, riktade till äldre, kan vara bland annat besök med information vid äldre- eller seniorboenden, samarbete med föreningar (SPF och PRO m.fl), förebyggande hembesök, tipspromenad med säkerhetsfrågor i fokus som kan utgå från brandstationen och vid målet har ni öppet hus, eller: andra idéer som ni själva säkert har.

Förbundet bedömer att man för cirka 50 timmars arbete når ut med informationer som är de äldre till nytta och sätter därför en övre gräns på 10.000:-.  Om ni är intresserade e-postar ni snarast, dock senast 25 september, till undertecknad era ansökningar. Det tillgängliga beloppet är begränsat och först till kvarn gäller.

Er kommunala räddningstjänst skall svara för kvaliteten och ansvarig därifrån skall styrka era ansökningar.

Har ni frågor hör ni gärna av er till undertecknad!

Kent Dornelius

Kontaktuppgifter hittar ni under fliken Styrelsen