Utbildning i Första Hjälpen och HLR

Ni som räddningsvärn eller frivilligkår får möjligheten att vara räddningstjänstens förlängda arm när det gäller förebyggande arbete på landsbygd och i glesbygd.

FSFB erhåller pengar från MSB som ni kan söka genom att ha genomfört utbildningar i HLR och det trygga hemmet. Informationen och utbildningarna genomförs med inriktning på hjärt- och lungräddning samt information om brandsäkrare hem.

Detta avses ske vid möten hos exempelvis pensionärsorganisationer, samfällighetsföreningar i fritidshusområden eller andra lokala föreningar.