Uppdragsersättning till ideella organisationer

Ni som räddningsvärn eller frivilligkår får möjligheten att vara räddningstjänstens förlängda arm när det gäller förebyggande arbete på landsbygd och i glesbygd.

FSFB erhåller pengar från MSB som ni kan söka genom att ha genomfört utbildningar i HLR och informera i att förebygga och agera vid bostadsbränder.

Informationen och utbildningen riktas till allmänheten och kan ske genom hembesök, öppet hus på brandstationen och vid möten hos exempelvis pensionärsorganisationer, samfällighetsföreningar i fritidshusområden eller andra lokala föreningar.

 

Nytt arbetssätt vid MSB:s uppdragsersättning

Med anledning av den rådande coronapandemin så har Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer, tillsammans med MSB utvecklat ett alternativt sätt att utföra MSB:s Uppdragsersättning.

Det är viktigt att vi följer folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Nedan hittar ni det inbjudningsbrev samt redovisningsblanketten som gick ut till samtliga medlemmar.

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer önskar alla en skön och säker sommar.

 

Brev från MSB till ideella organisationer som utför uppdrag till allmänheten