Uppdragsersättning till ideella organisationer

Ni som räddningsvärn eller frivilligkår får möjligheten att vara räddningstjänstens förlängda arm när det gäller förebyggande arbete på landsbygd och i glesbygd.

FSFB erhåller pengar från MSB som ni kan söka genom att ha genomfört utbildningar i HLR och informera i att förebygga och agera vid bostadsbränder.

Informationen och utbildningen riktas till allmänheten och kan ske genom hembesök, öppet hus på brandstationen och vid möten hos exempelvis pensionärsorganisationer, samfällighetsföreningar i fritidshusområden eller andra lokala föreningar.

 

Brev från MSB till ideella organisationer som utför uppdrag till allmänheten

Hej alla uppdragsorganisationer inom anslag 2:6.

Tack för all bra uppdragsverksamhet som ni redan har genomfört, planerat att genomföra eller som ni ställt in för att inte sprida smittan av viruset covid-19!
MSB vill förtydliga hur uppdragsverksamheten berörs med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens Nya allmänna råd gällande evenemang, se länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/.

All uppdragsverksamhet som innebär fysiska evenemang och sammankomster och som finansieras av MSBs anslag 2:6 ska, för att få genomföras, godkännas av MSB utifrån en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, se länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta gäller till att börja med under april och maj för att bromsa smittspridningen och begränsa samhällskonsekvenser av covid-19. Under tiden förordas digitala utbildningar och möten. MSB kommer att återkomma med uppdaterad information i början av maj.

Avbokningar av planerade evenemang kommer innebära avbokningskostnader och dessa kommer räknas som godkända kostnader i redovisningen. MSB har stor förståelse för att detta kommer leda till en minskad uppdragsverksamhet i år. Den ram på 33 miljoner kronor som MSB har till uppdragsverksamhet 2020 består och vi hoppas att all uppdragsverksamhet med fysiska evenemang inomhus kan komma igång igen så snart som möjligt. Vid behov av förändring av uppdragen enligt den överenskommelse som ligger till grund för uppdraget ska organisationen rapportera detta till MSB innan ändring genomförs, enligt nya Allmänna villkor 2020 för uppdragsersättning till ideella organisationer.

Följ gärna myndigheternas samlade information via Krisinformation.se för aktuell information, se länk:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
 
Med vänliga hälsningar
Vendela Dobson och Sofia Elfstrand