Uppdragsersättning till ideella organisationer

Ni som räddningsvärn eller frivilligkår får möjligheten att vara räddningstjänstens förlängda arm när det gäller förebyggande arbete på landsbygd och glesbygd.

FSFB erhåller pengar från MSB som ni kan söka genom att ha genomfört utbildningar i HLR och informera i att förebygga och agera vid bostadsbränder.

Informationen och utbildningen riktas till allmänheten och kan ske genom hembesök, öppet hus på brandstationen och vid möten hos exempelvis pensionärsorganisationer, samfällighetsföreningar i fritidshusområden eller andra lokala föreningar.

 

Nytt arbetssätt vid MSB:s uppdragsersättning

Med anledning av den rådande coronapandemin har Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer, tillsammans med MSB utvecklat ett alternativt sätt att utföra MSB:s Uppdragsersättning.

Det är viktigt att alla följer folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Nedan hittar ni information, inbjudningsbrev samt redovisningsblanketten.