Kvalitetssäkring för att verka som frivillig brandman

FSFB har tillsammans med MSB tagit fram en utbildning som skall ge räddningsvärnen en utbildningsgrund att stå på.

Utbildningen tillhandahålls kostnadsfritt från MSB och omfattar teoriutbildning via e-learning, dvs via internet, samt praktiska moment som skall genomföras hos respektive tillhörande ordinare räddningstjänst.

Läs mer på MSB´s hemsida