CIP - Civil InsatsPerson

Tillsammans med Brandskyddföreningen driver vi projektet CIP - Civil InsatsPerson.

En Civil InsatsPerson som ofta finns i områden där räddningstjänst eller ambulans har lång framköringstid kan med enkla medel göra en första insats där beroende av olyckans art och storlek kan ha avgörande betydelse av hädelsens utgång
.

Lär mer om CIP på Brandskyddsföreningens hemsida